SKIM BOARDING: New found sport by Ilonggos!


Ini isa ka pinasahi nga sports sa Iloilo, Isa ka manami kag exciting nga watersports para sa mga Ilonggo.  Indi na kihanganglan pa magkadto sa mga malayo nga lugar, kinahanglan lang magsakay sa Jeep nga Villa de Arevalo para kamo ang maka experience sang isa ka exciting nga watersports! 

Anhon mo ang sophisticated kag mahalalon nga mga water sports, kun may ara man sang libre nga lugar kung sa diin inyo mpakita ang inyo nga mga talent! 

Lantawa ang mga pictures bala... 

(Photos are owned by Hawili Hurom, all rights reserved).
Post a Comment